100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURULARI

Enstitümüze 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında 100/2000 Doktora Bursu kapsamında aşağıdaki alanlardan öğrenci alımı yapılacaktır.

 

ALAN ADI                                                                    KONTENJAN

- Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Yönetimi)                           3

- Nükleer Enerji                                                                                                                         3

- Yapay Zeka ve Makine Öğrenme                                                                                            3 

- Yakıtlar (Fosil ve Biyo) Yanma                                                                                               3 


100/2000 YÖK DOKTORA BURSU SÜRECİNE İLİŞKİN TAKVİM

. 1-23 Ağusto 2019                                    Adayların İlgili Enstitülere Başvuruları

28 Ağustos 2019 Saat 10.00                   İlgili Enstitülerde Mülakat

. 29 Ağustos 2019 Saat 17:00                   Sınav sonucunun Enstitü Web Sitesinde İlanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Kazanan adayların listesinin bildirilmesi

. 03-04 Eylül 2019                                      İlgili Enstitülere Kesin Kayıt

. 5 Eylül 2019                                              İlgili Enstitülere Yedek Kesin Kayıt

 

BURS BAŞVURU ALANLARI ve KONTENJANLARI

YÖK 100/2000 doktora bursuna;

İlgili öncelikli alanların koşullarında belirtilen şartları sağlayan yüksek lisans mezunları,

Tez aşamasına geçmemiş ve koşullar kısmında belirtilen şartları sağlayan Enstitümüz mevcut doktora öğrencileri başvurabilir.


Öğrenci burs başvuru şartları 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

 

Adaylar açılan alanlardan yalnızca bir tanesine başvurabilirler.

 

Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde eğitime başlaması gerekmektedir. 3 öğrenci kayıtlanmadığı durumda ilgili alan için tahsis edilen kontenjanlarının tamamı iptal edilecektir.

 Başvuru için gerekli belgeler

- Genel dilekçe Örneği (Dilekçe için Tıklayınız)

- Ales Sonuç Belgesi

- Yükseklisans Transkript Belgesi

- YDS/YÖKDİL Sonuç Belgesi

- Askerlik Durum Belgesi

- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınabilir)

- Güncel SGK Hizmet Döküm Belgesi (E- devletten alınacak çıktıların barkotlu olması zorunludur. Diğer çıktılar için SGK onaylı olması zorunludur)

DEĞERLENDİRME

  •  %50 ALES puanı,
  •  %30 mülakat notu,
  •  %10 mezuniyet notu,
  •  %10 yabancı dil puanı.

HIZLI ERİŞİM