Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Müdürün Mesajı

 

 

 

Prof. Dr. Bülent EKİCİ

Müdür 

Ülkemizin en eski ve en köklü Üniversite’lerinden biri olan Marmara Üniversitesi (MÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü’ne (FBE) hoş geldiniz. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'ün Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde MÜ Eğitim Öğretim Programları Uygulama Yönergesi altında Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi bünyesinde bulunan kendi disiplin ve disiplinlerarası  Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

FBE, 1982 yılında dört disiplin altında kurulmuşken şimdi 23 tezli, 6 tezsiz ve 4 disiplinlerarası özgün programları ve iki özel Uzaktan Eğitim Programı (UZEM) ile eğitim-öğretim yapmaktadır. Bu sene 50’si doktora 350 lisansüstü öğrenci kayıt yaptırmış olup şimdiye kadar 3800 üzerinde mezun vermiştir.  FBE, tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları yanında tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim programları sunmaktadır.

Enstitü olarak birbirleriyle örtüşen ana iki misyonumuz: ilki lisansüstü öğrencilerimizin Üniversite’mizin pedagojik altyapı ve girişimcilik politikasıyla kariyerleri için eğitilmesi ve diğeri temel ve uygulamalı bilimlerle kuramsal ve endüstriyel araştırmalara entegrasyonudur. Çağdaş bilgiyle donanımlı Öğretim Üyelerimiz, ulusal/uluslararası temel ve endüstriyel projelerde eğitsel ve araştırma deneyimleriyle yenilikçi ve özgün yöntemler kullanarak problem merkezli çalışmaktadırlar. Programlarımız, öğretim üyelerimizin entelektüel etkileşimiyle lisansüstü öğrencilerimize ileri temel ve teknolojik araştırmalarının yeni dünyasına girmelerini sağlanmaktadır. Böylece, tasarlanan programlarımızla lisansüstü öğrencileri bugünün dünyasının ve yarının üstesinden gelinmesi gereken problemlerini bilimsel ve etik düşünceyle çözümlemesini yapabilmektedirler. Lisansüstü öğrencilerimiz başka üniversitelerden bazı derslerini almakla birlikte ERASMUS ve FARABI programlarıyla kısmi olarak araştırma faaliyetlerini başka kuruluşlarda ortak yapabilir. Bu programlarla küresel çapta geniş bir çalışma alanında eğitsel ve görsel olarak deneyimlerini ve yeteneklerini geliştirebilir.

Marmara Üniversite’sini tercih edip Lisansüstü programlarına katılan öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu sevinerek beyan ederiz. Marmara Üniversitesine katılmak isteyenlere ise Lisansüstü Anabilim Dallarımız kadar Disiplinlerarası programlarına ve sayısız araştırma olanaklarına da göz atıp keşfetmelerini tavsiye ederiz.

Son olarak Lisansüstü öğrencilerimizi İstanbul’un en güzide yerleşkesindeki bulunan Enstitümüzdeki çalışmaları esnasında öğrenici, araştırıcı, eğitici ve üretici olarak güzel ve eğlenceli deneyimlere sahip olacaklarını temin ederiz.                                                                                              

Bu sayfa Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 14.09.2017 16:48:53 tarihinde güncellenmiştir.