Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

100/2000 YÖK Doktora Bursu

2017-18 GÜZ yarıyılı itibariyle başlayacak 100/2000 YÖK Doktora Bursları Başvuruları Başlamıştır.
Son Başvuru Tarihi 15 Ağustos 2017 Salıdır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilecektir. Burs miktarı: Aylık 1800 TL'dir.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı GÜZ yarıyılı için 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülecek  TEMEL BİLİMLER VE MÜHENDİSLİK Üst Alanı altındaki aşağıda listelenmiş olan alanlarda çalışmayı kabul etmek üzere Doktora Bursu verilecektir. Yeni doktoraya başvuran öğrenciler de doktora programına kabul edilirlerse başvuru yapabilirler.

ALAN ADI KONTENJAN
Sensör Teknolojileri 3
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği 3
Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri
(Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)
5
Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar) 5
Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim 10

100/2000 YÖK Doktora Bursları, 2017-18 yılı itibariyle başlayacak olup, bu kapsamda öğrencilerin GÜZ döneminden itibaren eğitim almaları sağlanacaktır. Öğrencilere 4 yıl süreyle yılda 12 ay ve aylık 1800 TL (Her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır) burs verilecektir. Detaylı bilgi için ( http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29921725/100_2000_YOK_Doktora_Burslari_Kitapcigi.pdf/ )

TEMEL BİLİMLER VE MÜHENDİSLİK Üst Alanı altındaki burslar için başvuruların en geç 15 Ağustos 2017 tarihine kadar Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne başvurduğu alanı belirten bir dilekçeyle başvuru yapılması gerekmektedir. Adayların başvuruları sırasında bir akademik özgeçmişlerini enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

e) Programa katılmanızın amacını ve başvuru yaptığınız alandaki hedeflerinizi belirten bir yazı yazılacaktır.

f) Anabilim Dalı/Program Başkanı veya Danışmandan referans mektubu (başvurduğunuz alanda çalışacağınızı belirtmelidir).


100/2000 YÖK Doktora Bursları YÖK web sitesi için tıklayın
100/2000 YÖK Doktora Bursları Genel Bilgiler Bilgi Notu

1) 100 / 2000 YÖK Doktora Bursları nedir?
 
Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve özellikle de nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. 
 
100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, Başkanlığımız tarafından Yükseköğretim tarihinde ilk kez “Doktora Bursları” verilecektir.
Küresel rekabet ortamında ülkelerin pozisyonlarının belirlenmesinde yükseköğretim odaklı süreçlerindeki performanslarının etkisi oldukça önemlidir. Bu kapsamda birçok ülkede yükseköğretim odaklı rekabete açık ve özellikle araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar başlatılmıştır, bunlardan bazıları :
   Almanya - Excellence Initiative
   Çin - Project 985 ve Project 865
   Kore - Brain Korea 21 programme
   Japonya - Global 30
   Tayvan - Top Universities Project
   Rusya - 5-100 Project
 
2) Bu projenin Türkiye’deki doktora eğitimindeki önemi nedir?
 
Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedeflerinin arasında “Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağının Nicelik ve Nitelik Olarak Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması” yer almaktadır. 
Ülkemiz bu kapsamda durum analizi yapıldığında doktoralı insan kaynağı oranında 1000 kişiye 0.4 doktoralı insan kaynağı düşmektedir. Bu oran Çin’de, 2.2, ABD’de 1.7, Avrupa Birliğinde 1.5, Güney Kore’de 1.4, Kanada’da 1.2, Japonya’da 1.1’dir.
100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi bu amaca yönelik olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Bu program kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik 100 alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilecektir. Bu insan kaynaklarının
istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün de gelişimi odaklı süreçlerine de yöneliktir. 
 
3) 100/2000 YÖK Doktora Bursları ne zaman verilmeye başlayacak?
 
100/2000 YÖK Doktora Bursları projesi, 2017 yılı itibariyle başlayacak olup, bu kapsamda öğrencilerin Bahar döneminden itibaren eğitim almaları sağlanacaktır. Öğrencilere 4 yıl süreyle yılda 12 ay burs verilecektir.    
   
4) Proje kapsamında verilecek burs miktarı nedir?
 
Burs miktarı: Aylık 1800 TL. Her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır.
 
5) Kimler, hangi şartlarda başvurabilecek? 
 
Burada önemli süreç ve mevcut destek programlarından farklılık, YÖK bu tematik alanlarda çağrı açacak, üniversiteler bu alanlar için yetiştirecekleri öğrenci sayılarını belirterek YÖK’e başvuracak, bu şekilde, YÖK yetkin ve başarılı üniversiteleri destekleyecektir. 
 
Buradaki amaç üniversitelerimizde ihtisaslaşma alanları odaklı bir rekabet ortamının oluşması ve üniversitelerimizin bu kapsamda desteklenmesidir. 
 
Öğrenci başvuruları ve seçimi, YÖK tarafından desteklenmesi uygun bulunan üniversiteler tarafından gerçekleştirilecektir. 
 
100/2000 YÖK Doktora Burslarına; T.C. vatandaşı olup da herhangi bir işte çalışmayan, doktora yapmaya hak edenler başvurabileceklerdir. 
 
Aday eğer doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olması da gerekmektedir. 

Bu sayfa Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 11.08.2017 12:38:07 tarihinde güncellenmiştir.