Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü, 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 10 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur.
Enstitünün temel amaçları; Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vererek kamu ve özel sektör için uzmanlar yetiştirmek, eğitim, sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalara yönetmek suretiyle azami yarar sağlamaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Binası

Enstitümüz 2012 yılının Temmuz ayında Rektörlüğümüz tarafından yeni yaptırılan Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası 2. Katına taşınmıştır.Bu binada enstitümüze ait 1 adet Müdür odası, 1 adet Müdür Yardımcısı odası, 1 adet Enstitü Sekreteri odası, 1 adet BYS/Web Sorumlusu odası, 2 adet Öğrenci işleri Bürosu, 1 adet Muhasebe, 1 adet Personel İşleri Bürosu ve Evrak Kayıt, 1 adet Müdür Sekreteri odası, 1 adet Arşiv ve 1 adet Mutfak bulunmaktadır.

1 2 3

SOSYAL
MEDYA