Institute's Seminars

UPCOMING SEMINARS

Fukuşima’da Son Durum ve  Nükleer Enerjiden Çıkan Almanya’daki Enerji Sorunlarının Işığında Ülkemizde Kurulacak Nükleer Reaktörlere Bir Bakış

Date and Place:21 April 2017 Friday at 15:00, Marmara University, Conferance Room in the Faculty of Arts and Science

Speaker: Dr. Yüksel ATAKAN, Radiation Physicist, Germany

Abstract: Seminerin ilk bölümünde 11 Mart 2011 günkü dev deprem ve Tsunami sonucu ortaya çıkan Fukuşima'daki büyük nükleer santral kazasının ayrıntılarıyla, kazaya yol açan koruyucu önlemlerin, santralın kurulduğu 1970'den beri nasıl gözardı edildiği açıklandıktan sonra, bugüne kadar geçen 6 yılda santral alanında ve çevrede alınmakta olan önlemlerle birlikte kazanın 20-30 km'lik çevredeki halkın yaşamına etkileri gözden geçiriliyor, dünyada işleyen ve planlanan tüm nükleer santrallar için alınacak dersler sıralanıyor.

Seminerin ikinci bölümünde, Fukuşima kazasından hemen sonra, bu kazayı 'ana gerekçe' olarak gösteren o günkü Alman hükümetinin nükleer enerjiden çıkış kararı alması sonucu, Almanya'da elektrik enerjisi üretimiyle ilgili durum ve sorunlar ele alınıyor.

Seminerin son bölümünde ise, gerek Fukuşima kazasından gerekse Almanya'daki sorunlardan alınabilecek derslerin ışığında, Türkiye'de planlanan nükleer santrallar kapsamında yapımına başlanan Akkuyu nükleer santralıyla ilgili olarak ileride özellikle çevredeki halkın radyasyondan korunmasını sağlayacak önlemlerin, şimdiden, proje ve yapım döneminde neler olabileceği öneriliyor.

Contact: Prof. Dr. Uğur YAHŞİ, Graduate School for Institute of Pure and Applied Sciences and Chair of Physics Department, uyahsi@marmara.edu.tr

PASSED SEMINARS

Electrochemical Synthesis of Soft Magnetic Materials for MEMS (Microelectronics and Microelectromagnetic Systems) and Magnetic Recording Applications

Speaker: Assoc. Prof. Dr. Stanko Brankovic, Chemical and Biomolecular Engineering, Department of Chemistry, University of Houston

Date: 9 September 2015, Thursday   Time: 13:30-15:00
Place:  Marmara University, Göztepe Campus Institute Buildings -1. Conference Room

Contact: Assoc. Prof. Dr. Hasan Kilic, Faculty of Arts and Sciences, Chemistry Department, Physicochemistry 
Tel: +90 216 3464553 /1493 (Extension)   E-mail: hkilic@marmara.edu.tr

Speaker has been supported by TÜBİTAK BİDEB 2221 - Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave".

Engineered Surfaces and Improved Surface Integrity in Cryogenic Processing of Aerospace Materials

Speaker: Prof. Dr. I.S. Jawahir, Institute for Sustainable Manufacturing, Department of Mechanical Engineering, University of Kentucky, Lexington, USA

Date: 18 May 2015, Monday Time: 14:00-17:00
Place:  Marmara University, Göztepe Campus Institute Buildings -1. Conference Room
Contact:  Assoc. Dr. Yusuf Kaynak, MÜ Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Bölümü
Tel: +90 216 336 57 70/676    E-mail: yusuf.kaynak@marmara.edu.tr 

How to Write and Publish Good Quality Journal Papers?

Konuşmacı: Prof. Dr. I.S. Jawahir, Institute for Sustainable Manufacturing, Department of Mechanical Engineering, University of Kentucky, Lexington, USA

Tarih: 18 Mayıs 2015, Monday   Time: 09:30-12:30
Yer:  Marmara University, Göztepe Campus Institute Buildings -1. Conference Room

İrtibat: Assoc. Dr. Yusuf Kaynak, MÜ Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Bölümü
Tel: +90 216 336 57 70 / 676    E-mail: yusuf.kaynak@marmara.edu.tr

Dr. I.S. Jawahir, Kentucky Üniversitesi (ABD) Makina Mühendisliği Bölümü Profesör Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Sürdürülebilir İmalat Enstitüsü kurucu direktörüdür. Profesör Jawahir, doktora derecesini New South Wales Üniversitesinden (Sidney, Avustralya) 1986 yılında almıştır. Profesör Jawahir, Amerikan Makina Mühendisleri Odası (ASME), “Uluslararası Üretim Mühendisliği Akademisi” (CIRP) ve Amerikan İmalat Mühendisleri Odasının (SME) onur üyesidir. Machining Science and Technology: An International Journal dergisinin teknik editörlüğü ve International Journal of Sustainable Manufacturing dergisinin ise baş editörlüğünü yürüten Prof. Jawahir, birçok uluslararası saygın derginin Editorial Board üyesidir.

Profesör Jawahir Talaşlı İmalat konusunda yapmış olduğu uluslararası üstün nitelikli bilimsel çalışmalardan dolayı Amerikan Makina Mühendisleri Odası (ASME) tarafından imalat alanında verilen en prestijli ödül olan “2013 Milton C. Shaw İmalat Araştırma Madalyası” ödülüne layık görülmüştür.

Dünyada 30’dan fazla farklı ülkede 150’den fazla davetli konuşma yapmış ve 40’dan fazla Keynote makalesi sunmuş olup birçok panele davetli olarak katılmış olan Profesör Jawahir 2 kitap, 15 kitap bölümü, 4 patent ve 130 tanesi dergi makalesi olmak üzere 300’den fazla bilimsel makaleye sahiptir.

Speaker has been supported by “TÜBİTAK BİDEB 2221 Konuk ve Bilim İnsanı Destekleme Programı”.

Bacterial Adhesion to Biomaterial Surfaces

Prof. Yannis F. MISSIRLIS 

Date: 14 Mayıs 2015 Perşembea Saat 11:00-12.00
Place: Marmara Universitesi, Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası E011 numaralı sınıf

Contact: Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER, Vice Director of Institute of Science and Engineering Faculty Bioengineering Department

TÜBİTAK ARDEB 1000 Projesi-Başarı Hikayesi Günleri Etkinliği-II

Date: 27 Nisan 2015 Pazartesi Günü, 9:30-16.00 saatleri arasında

Place:  Marmara University, Göztepe Campus Institute Buildings -1. Conference Room

Faculties of the University:

TÜBİTAK ARDEB Proje Programlarına Yönelik Bilgilendirmeler – 10:00-11:00

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOGLU (Mühendsilik Fakültesi) – 10:00-11:00

Prof. Dr. Ayşen GARGILI (Sağlık Bilimleri Fakültesi) – 11:00-12:00

Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA (Siyasal Bilgiler Fakültesi) – 14:00-15:00

Doç. Dr. Murat ULUSKAN (Fen-Edebiyat Fakültesi)  –  15:00-16:00

katılacağı etkinliğin programı ek ‘teki afişte belirtilmiştir.  Etkinliğe tüm akademik personelimiz davetlidir. 

Etkinlik Afişi

Contact: Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOGLU Marmara University, Faculty of Engineering Department of Bioenginering

Phone: +90 2163480292     Fax:+90 2163480293

http://mimoza.marmara.edu.tr/~ahu.uncuoglu/

TÜBİTAK ARDEB Proje Bilgi Günü ve Proje Çalıştayı

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU, Marmara University, Faculty of Engineering, Department of Bioengineering

Date: 5 March 2015 Thursday Time: 10.00-12.00
Place:  Marmara University, Göztepe Campus Institute Buildings -1. Conference Room

Summary: Sunumun ilk bölümünde ARDEB kapsamındaki tüm proje programları hakkında kısa, çarpıcı bilgiler “bütçe, burs, pti, süre vb”, sunumun ikinci yarısında ise dinleyicilerin bilimsel profillerine uygun olarak proje formu üzerinde proje yazımı hakkında bilgiler paylaşılacaktır.

Contact: Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU        http://mimoza.marmara.edu.tr/~ahu.uncuoglu/ 

Research&Development Attack at Istanbul Technical University: Culture of Colloboration

Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İTÜ Vice Rector and Staff of Mining Faculty, Mineral Pocessing Dept. Ayazaga, 34469 Istanbul-Turkey

Date: 28 January 2015 Wendsday Time:10:30-12.00 a.m.
Place: Marmara University, Göztepe Campus Institute Buildings -1. Conference Room

Biography: Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, 6 Haziran 1954’te Van’da doğdu. İTÜ Genel Maden Bölümündeki lisans eğitiminin ardından, Amerika'da Pennsylvania State Üniversitesi’nde  Cevher Hazırlama konusunda yüksek lisans ve Columbia Üniversitesi’nde  Cevher Hazırlama/Yüzey ve Kolloid Kimyası alanında doktora çalışmalarını tamamladı. Doktoranın ardından, Henry Krumb School of Mines - Columbia University’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. TÜBİTAK MAM Proje Başarı Ödülü (2005), KFUPM En İyi Bilimsel Araştırmacı Ödülü (1986-87) gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül sahibidir. Rektör Yardımcılığının yanı sıra Maden Fakültesinde öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik evli ve dört çocuk babasıdır.

Contact: Prof. Dr. Uğur Yahşi, Director of Pure and Applied Sciences

The Monolayer-grown Solar cell: A possible device for the future?

Prof. Dr. Ing. Karem Boubaker, Unit of  semiconductor disposals physics, Faculty of  Sciences , Tunis University

Date: 21 November 2014 Friday at 10:00-11.00

Place: Marmara University, Göztepe Campus Institute Buildings -1. Conference Room

 Abstract: The increasing use of photonic effect cells raised cost, material leakage and environmental issues. Her is described a photonic-effect cell, created from a single metal oxide inside the framework of some recent patents 

Contact: Assis. Prof. Dr. Ayşe Yumak Yahşi, Faculty of Arts and Sciences, Physics Department

Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemiyle Tutuklanmış Termofilik Geobacillus galactosidasius sp nov'un Çevre Biyoteknolojisinde Kullanımı

Assoc. Prof. Dr.  Sadin ÖZDEMIR,  Siirt University Biology Department

Date: 20 November 2014 Thursday at 10:00-11.00

Place: Marmara University, Göztepe Campus Institute Buildings -1. Conference Room

Abstract: Çevre, biyolojik, gıda ve jeolojik örneklerde bulunan ağır metal iyonlarının tayininde kullanılan atomik absorpsiyon spektroskopisi, indüktif eşleşmeli plazma-atomik emisyon veya kütle spektroskopisi gibi modern enstrümental tekniklerde karşılaşılan en önemli sorunlar, matriks kaynaklı etkileşimler ve düşük metal derişim düzeyleridir. Bu çalışmanın temel amacı, tutuklanmış termofilik Geobacillus galactosidasius sp nov kullanılarak katı faz ekstraksiyon yöntemiyle doğal numunelerdeki Pb(II) ve Cd(II) prekonsantre edilerek kirlilik boyutunu ortaya koymak ve bu toksik iyonların uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Çalışmada kullanılan termofilik Geobacillus galactosidasius sp nov İtalya (Teora, Avellino)' dan izole edilmiştir. Çözelti pH'sı, akış hızı, biyosorbent miktarı, elüsyon çözeltisinin türü, hacmi ve konsantrasyonu gibi faktörlerin bu elementlerin prekonsantrasyonu üzerine etkileri tartışılacaktır. Bu çalışmada geliştirilmiş olan yöntem, hevsel bahçelerinden (Diyarbakır) toplanan farklı sebze türüne uygularak Pb(II) ve Cd(II) seviyeleri ICP-OES ile tayin edilmiştir.

Contact: Prof. Dr. Ebru Toksoy Öner, Vice Director of Institute of Science and Engineering Faculty Bioengineering Department

Advanced Laser Transfer of Biomaterial Thin Films for Biomedical Applications

Dr. Natalıa Serban Mıhaılescu, Researcher at Laser Department, National Institute for Laser, Plasma and Radiation (NILPR), Bucharest, Romania

Date: Thursday, November 6th, 2014 at 10:00 – 12:00

Place: Marmara University, Göztepe Campus, Institute of Pure and Applied Sciences, Conference Room

ContactProf. Dr. Ebru Toksoy Öner, Vice Director of Institute of Science and Engineering Faculty Bioengineering Department


This page updated by Fen Bilimleri Enstitüsü on 04.10.2017 15:34:19

QUICK MENU