Yurtdışı Diplomaları Tanıma ve Denklik İşlemleri

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik İşlemleri

  • Okul tanıma belgesi,
    .../.../2024-.../.../2025 tarihleri arasında aday tarafından ‘Lisansüstü Tezli Programlar Kesin Kayıt’ sırasında ilgili enstitüye teslim edilecektir.
  • Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız.
  • Tanıma belgesi: Tanıma talebinde bulunan ilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belge.
  • Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İlgililer Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "Okul Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
  • Başvurular aşağıda bulunan adrese şahsen yapılacaktır:

                        Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıDenklik Müracaat Ofisi- Bilkent/ANKARA

  • Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm ilgililere cevabi "Okul Tanıma" yazıları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirecekleri açık adres ve imza içeren dilekçelerine istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yalnızca posta yolu ile gönderilmektedir.
  • Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun TC vatandaşları ve Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklular denklik başvurusunda bulunacaklardır.
  • *Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ‘Okul Tanıma Yazısı’ alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.  

Adres 

 : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent/ANKARA

Telefon                 
(Denklik Birimi) 

 : 0850 470 0 965
     

Faks      

 : 0(312) 266 50 60

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi detaylar için tıklayınız.

Denklik/Tanıma Yönetmeliği için tıklayınız.

Adres için tıklayınız.

Başvuru hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.


Bu sayfa Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 23.05.2024 15:11:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM