Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
GÜZ Yarıyılı
Örgün ve II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans, Doktora,
Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Programlarına
Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

 

Kayıtlar Göztepe Yerleşkesi Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılmaktadır.  Kampüs Harita   Kampüs Google Haritası

Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve II. Eğitim için Kesin Kayıtta İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Mezuniyet Belgesi: Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora programlarına kayıt olacak adaylar, onaylı Lisans diplomasını ve Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına kayıt olacak adaylar, onaylı Yüksek Lisans diplomasını ibraz etmelidir.

  • Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 • Transkript Belgesi: Kesin kayıt sırasında onaylı transkriptlerin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)

 • (Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ile Transkript belgesinin aslı ile fotokopisi , Yüksek Lisans için Lisans Mezuniyet Belgesi ile Transkript belgesinin aslı ile fotokopisi getirilecektir.)
 • (Mezuniyet Belgesi ile Transkript belgesinin aslı ile fotokopisi getirilecektir.)

 • Askerlik Durum Belgesi: e-devlet'ten alınan belge geçerlidir.

 • ALES Belgesi:  Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.

 • Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, e-YDS veya eşdeğeri)

 • Fotoğraf (2 Adet baskı)

 • TC Kimlik fotokopisi

 • Denklik Belgesi

  • TC Vatandaşı: Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi ibraz etmelidir.

  • Yabancı Uyruklu: Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin denklik belgelerinin geçerliliğinin kontrolü için denklik durumları kesin kayıttan sonra, YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Biriminden)'den incelenerek YÖK tarafından tanınıp tanınmadığı sorgulanacaktır. Okulu tanınmayan adayın kaydı silinecektir.

 • Yabancı Uyruklu Adaylar:Yabancı Uyruklu adaylar yukarda talep edilen belgeleri başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta ilgili enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Mavi Kart Sahibi Adaylar: Yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilirler.

 • Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.)

 • TÖMER belgesi: Lisans eğitimini Türkiye de almış adaylardan istenmez.

 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır:

  • İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi “aslı gibidir” yapılabilir.

  • Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, belgenin bulunduğu Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir.

  • Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumlarda başvurular iptal edilecektir.

 

II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans için Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

 • Mezuniyet Belgesi: Adaylar Lisans diploması veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin asılarını ibraz ederek 1'er fotokopisini kayıt esnasında teslim edeceklerdir. 
 •    Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
 • Transkript Belgesi: Kesin kayıt sırasında onaylı transkriptlerin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın transkriptinde yer alması gerekmektedir.)
 • Askerlik Durum Belgesi: e-devlet'ten alınan belge geçerlidir.
 • Fotoğraf (2 Adet baskı)
 • TC Kimlik fotokopisi
 • Lisans Mezuniyeti Yurtdışı olanlar için YÖK Denklik Belgesi

Bu sayfa Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 05.07.2022 11:51:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM