Ön Kayıt

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Örgün ve II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans, Doktora,
Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Programlarına
Sistem Üzerinden Ön Kayıt ve İstenen Belgeler

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Önkayıtlar

Sistem Üzerinden (Online) Başvuru

 • Başvuru (Ön kayıt) için https://basvuru.marmara.edu.tr/ adresten ulaşılabilir.

 • Daha önce hesabı olmayan adaylar “yeni hesap” oluşturarak başvuru ekranında yüklenmesi istenilen bilgi ve belgeleri pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir. (Dosyalar için yeterli kota verilse de büyük boyutlu dosyalar için dosya küçültme programlarını kullanınız veya tarama çözünürlüğünü azaltarak tarayınız.)

 • Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacağından kayıt sırasında aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur. Enstitü tarafından gönderilecek e-postalar için olası “önemsiz e-posta” klasörünüzü de kontrol ediniz.

 • Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.

 • Enstitü tarafından onaylanmış tercihler değiştirilemez ve silinemez.

 • Başvuru bitiş tarihinden sonra Enstitü tarafından onay işlemleri devam edebilir.

 • Adaya ait Üniversite ve GANO bilgileri YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden çekilecektir. Yurtdışı yükseköğretim kurumundan mezun olan/olacak adaylar bilgilerini kendileri gireceklerdir. 

 • Başvuru (ön kayıt) süresince bilgi ve belgelerde güncelleme yapılabilir.

 • Başvurusu belirli bir nedenden dolayı onaylanmayan aday, e-posta adresine gönderilen gerekçe doğrultusunda (onaysız belge, eksik evrak vb.) gerekli düzeltmeleri yapılması için bilgilendirme yapılır. Başvuru süresince gerekli düzeltme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılır.

 • Başvurusu onaylanmış adayın, “Yabancı Dil Yeterlilik” şartını sağlayıp sağlamadığına bakılacaktır. 

 • Bilimsel Değerlendirme, Mülakat Yerleri ve tarihleri, sınav giriş belgesinde yazılı olup ayrıca Enstitümüzün internet sayfasında ilan edilecektir.

 • Başvuru bitiş tarihinden önce onay verilmeyen başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmez.

 • Yeterli öğrenci sayısına ulaşamayan programlar açılmayabilir (Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrencisi sayısı ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenmektedir).

 Online Başvuru Esnasında İstenen Bilgi ve Belgeler

(Bütün belgeler pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir)

 • Mezuniyet Belgesi: Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktoraya başvuranlar lisans diplomasını ve Yüksek Lisans sonrası doktoraya başvuranlar Lisans ve Yüksek Lisans diplomasını yüklemelidirler. Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.

 • Transkript Belgesi: Yüksek Lisansa başvurularda onaylı Lisans Transkript belgesi ve Doktora Programlarına başvurularda onaylı Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgelerini yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında henüz mezun olmayan Lisans öğrencileri için transkriptlerinin en az 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından “GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)” hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.)(Not değişikliği durumunda güncelleme talep edilmez.) (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)

 • ALES sonucu*: Kullanılmak istenilen sınav puanının alındığı “yıl” ve “dönemi” sisteme girilecektir. ALES’e eşdeğer sınavların üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise bu sınavın geçerliliği ALES sınavının geçerlilik süresi kadardır. Puanlar doğrudan ÖSYM’den alınacaktır. (Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle geçerlidir.)(Hangi dönem seçilirse o döneme ait puan ÖSYM’den alınır ve daha sonradan puan değişikliği yapılamaz. Bu nedenle dönem seçiminde dikkatli olunuz.)
  * Yabancı Uyruklu adaylar için gerekli değildir. II. Öğretim Türkçe Tezli Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Programlarında aranmaz.

 • Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, e- YDS, TOEFL,  veya eşdeğeri): ÖSYM’nin yaptığı sınavlara giren adaylar sınav adı ve dönem bilgisi gireceklerdir. Puanlar ÖSYM’den sistem tarafından çekilecektir. Ancak eşdeğer sınav belgesi varsa bu belge yüklenir.  Yabancı Dil Sınavlarından YÖKDİL, YDS, e-YDS gibi sınavlar için 'sınavın yapıldığı tarihten itibaren' 5 yıl geçerlidir.
  • Lisansüstü öğrencilerine yönelik Üniversitemiz bünyesinde  Yabancı Dil Sınavı yapılmayacaktır.

  • II. Öğretim Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Programlarında yabancı dil aranmaz.

 • Fotoğraf (jpeg formatında): Yüklenen fotoğraflar, adayın tanınmasını sağlayacak vesikalık fotoğraf şeklinde olmak zorundadır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimler ile basıma gönderilecektir. Vesikalık fotoğraf dışında yüklenen fotoğraflar olması durumunda başvuru iptal edilecektir.

 • Yurt dışında mezun Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar:

  Yukarıda yer alan belgelere ek olarak

 • Ön kayıtta sisteme yükleyecekleri belgeleri (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümesi yapılmış olarak hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 • Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.

 • Noter tasdiki kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan istenecektir. Ön Kayıt için noter onayına gerek yoktur.

 •  KKTC Uyruklu adaylar: TC vatandaşı gibi değerlendirilecek, TC vatandaşı kontenjanlarına başvurabileceklerdir. Bu adayların başvurularında ALES puan şartı aranır.

Bu sayfa Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 02.07.2024 11:48:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM