Müdürün Mesajı

 

 


 

 

Prof. Dr. Bülent EKİCİ

Müdür 

 

 

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; bilim ve mühendisliğin önemli ve yenilikçi alanlarında, disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda, en ileri teknik ve ekipmanların kullanımını, en son literatürün takibini ve uluslararası akademik ve bilim çevreleriyle iş birliğini teşvik etmek, bilimsel araştırmayı, uluslararası bilimsel literatüre katkıyı ve lisansüstü eğitimi desteklemek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü Rektör tarafından üç yıllığına atanan bir Müdür, iki Müdür Yardımcısı ve Enstitü Sekreterine bağlı tecrübeli bir idari kadro tarafından yönetilmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün akademik ve stratejik kararlarının alındığı kurul, 27 tek-disiplin Anabilim Dalı Başkanlarından (oy hakkı olan üyeler) ve 7 inter-disiplinler Anabilim Dalları Başkanlarından oluşan Enstitü Kurulu'dur. Enstitü Kurulu her dönem en az bir defa toplanır.

Yürütme ile ilgili kararlar Enstitü Müdürü ve Enstitü Kurulu'nca seçilmiş üç üyeden oluşan Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınır. Yönetim Kurulu her iki haftada bir toplanır.

Fen Bilimleri Enstitüsünün temel görevleri, a) mevcut lisansüstü akademik programların yürütülmesi ve güncellenmesi, b) yeni lisansüstü akademik programların tasarım ve geliştirilmesi,  c) derslerin icrası ve öğrenci danışmanlığı, araştırma etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve yayımı, d) Enstitü dergisinin gelişerek yayımının sağlanması, e) lisanüstünü kapsayan tüm çalışmalarda ve araştırmalarda etik kuralların uygulandığının denetlenmesi, f) öğretim ve araştırma ekipman ve sistemlerinin tedariği ile planlanması konularında, esas sorumluluk ve yürütmede ilgili Anabilim Dallarını yetkilendirmektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'ün Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde MÜ Eğitim Öğretim Programları Uygulama Yönergesini rehber olarak kullanarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi bünyesinde bulunan Anabilim Dallarından aldığı desteklerle halen 33 tezli, 3 tezsiz ve 7 disiplinlerarası özgün programları ve iki özel Uzaktan Eğitim Programı (UZEM) ile eğitim-öğretimi başarı ile gerçekleştirmektedir.

Bu programlara katılan öğrencilerimiz başka üniversitelerden bazı derslerini almakla birlikte ERASMUS ve FARABI programlarıyla kısmi olarak araştırma faaliyetlerini başka kuruluşlarda ortak yapabilir. Bu programlarla küresel çapta geniş bir çalışma alanında eğitsel ve görsel olarak deneyimlerini ve yeteneklerini geliştirebilir.


Bu sayfa Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 11.10.2017 09:43:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM