Savunma Öncesi Tez Teslim Prosedürü (Uzatma Alıp 2. kez savunmaya girecek öğrenciler de bu prosedüre tabidir)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAVUNMA ÖNCESİ İLK TEZ TESLİM PROSEDÜRÜ

Fen Bilimleri Enstitüsüne yapılacak ilk tez tesliminde aşağıdaki formların ilgili kısımları doldurularak tezle birlikte getirilmelidir;

  • Tez Sunuş Formu (YL:Ek14, DR:Ek15) (fbe sayfası öğrenci formları içinde)
  • Tez Ön İnceleme Formu(Ek 16) (fbe sayfası öğrenci formları içinde)
  • Tez Kontrol Formu(Ek 17) (fbe sayfası öğrenci formları içinde)
  • Taahhütname (bu sayfanın en altında)

 

Tez başlığı tez önerisinde verilen başlık ile ya da daha sonra başlık değişim talebiyle başvurularak enstitü yönetim kurulunca onaylanmış tez başlığı ile birebir aynı olmak zorundadır. Aksi halde getirilen belgeler kabul edilmeyecektir.

 

Tezler mutlaka danışman hocalar tarafından turnitin prosedürüne uygun olarak fbe-tez bölümünün altına taranmalıdır. “fbe-tez” bölümünde sayfası olmayan hocalarımız fbetez@marmara.edu.tr ve fbe@marmara.edu.tr adreslerine kendilerine sayfa açılması için “ad-soyad” ve “marmara” uzantılı mail adreslerini belirtir şekilde bir mail atmalıdır. Daha sonra tezin turnitin tarama işlemi bu bölüm(fbe-tez) altına yapılmalıdır. Turnitin raporunun sadece benzerlik yüzdelerinin göründüğü kısmının çıktısı alınarak danışman hoca tarafından her sayfası imzalanmalıdır.

Turnitin raporlarında genel benzerlik oranı en fazla % 20, her bir kaynak için alt benzerlik oranı en fazla % 1 olmalıdır. Tarama yapılırken tez dosyası özetten itibaren olacak şekilde  turnitine yüklenebilir. Ayrıca tarama esnasında bibliyografya filtrelenmesi dışında herhangi bir filtreleme yapılmamalıdır.

Tez metninin bir çıktısı klipsli dosya içerisinde formlarla ve turnitin raporu ile birlikte getirilmelidir. Tez metni çıktı alınırken Giriş’e(Introduction) kadar tek sayfa Giriş’ten sonrası arkalı önlü olarak çıktı alınmalıdır. Tez metninde Özet, Abstract ve doktora tezleri için Yenilik Beyanı altında tezin başlığı büyük harflerle yer almalıdır daha sonra özet metni yazılmalıdır. Tez metni sitedeki tez yazım kurallarına uygun olmalıdır.

 

İlk tez teslimine gelirken tez savunması için Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından enstitüye “Jüri Teklif Yazısı” yazılmış olmalıdır.

(Jüri Teklif yazısında Yüksek Lisans için asil ve yedek öğretim üyelerinden en az birer kişi üniversitemiz dışından, Doktora için asil üyelerden en az iki, yedek üyelerden de bir kişinin üniversitemiz dışından seçilmesi gerekmektedir. Teklif edilen Jüri Üyelerinin isimlerinin yanına mail adresleri de belirtilmelidir.)

Not: Uzatma alıp2. kez savunmaya girecek olan öğrenciler için Jüri Teklif Yazısının gönderilmesine gerek yoktur. Öğrencinin savunması daha önce belirlenen jüri ile yapılacaktır. Jüri üyelerinin değişmesi halinde Anabilim Dalı'ndan Enstitümüze EBYS üzerindem resmi yazı ile bilgilendirme yapılması gerekmektedir.)

Kayıt tarihi 2013 yılı ve sonrası olan öğrencilerin yayın şartı bulunmaktadır. İlk tez teslimine gelirken tezden yapılan yayın metni ve/veya kabul yazısı(sempozyum, kongre vs.) da getirilmelidir. 

Not: Enstitümüz Doktora öğrencilerinin Doktora Tezlerinin tamamlanması için SCI-Expanded endekste taranan en az bir makale yayınlanması /kabul edilmesi gerekmektedir.

Tüm belgeler hazırlandıktan sonra bu belgeler önce enstitü öğrenci işlerine daha sonra evrak kayıt birimine teslim edilmelidir.

 

Tez Savunma Jürisinin oluşturulması aşamasında yapılması gerekenlerle ilgi FBE tarafından Anabilim Dallarına Gönderilen resmi yazının sureti için TIKLAYINIZ.

Yazının ekindeki Öğrenci ve Danışmanı tarafından imzalanması gereken TAAHHÜTNAME sureti için TIKLAYINIZ


Bu sayfa Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 31.10.2023 09:14:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM