Özel Öğrenci

YÖK ve Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği çeçrevesinde Özel Öğrenci kabul edilmektedir. İlgili Yönetmelik maddeleri aşağıda verilmiştir.

Öğrenim ücreti kredi başına Türk Vatandaşları için ders saati başına 355 ₺ (355X3=1065) ve Yabancı Vatandaşları için ders saati başına 685 ₺ (685X3=2055)'dir.

Özel öğrenci olarak başvuracak öğrencilerin almak istedikleri ders(ler)i (en fazla 2 adet) genel dilekçe örneğinde koduyla birlikte belirterek ve anabilim dalı başkanının onayıyla Enstitümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Özel öğrencilik MADDE 14 – (1) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere ilgili lisansüstü programda verilen derslerin toplam kredisinin veya AKTS değerinin yarısını geçemez.

(4) Özel öğrencilik işlemleri, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

 

 


Bu sayfa Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 02.07.2024 11:55:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM