2244 - Sanayi Doktora Programı 2022 Yılı Çağrısı

"TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2244-
Sanayi Doktora Programı'nın amacı sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün üniversite
sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesini sağlamak ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik etmektir.
2244-Sanayi Doktora Programı çağrısı 365 gün başvuruya açık olacak şekilde yeniden açıldığı,
doktora öğrencilerine eğitimleri süresince aylık 6.000 TL burs desteği ve doktora mezuniyeti sonrası 36
aya kadar istihdam desteği sağlayan Sanayi Doktora Programı hakkında ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK
internet sayfasından (https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik
2244-sanayi-doktora-programi) ulaşılabildiği ve yıl boyunca açık kalacak 2244 Programı başvurularının
BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi alınacağı" ilgi yazıda
belirtilmektedir

2244 Programı 2022 Çağrı Duyurusu.pdf

HIZLI ERİŞİM