Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Proje Duyurusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yaptığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen CORES “Charter of Common Refugee Strategies” (2018-1-TR01-KA204- 059635) adlı projenin faaliyetleri tamamlanarak http://coresproject.net/ internet sitesinde açık erişime sunulmuştur.
Yedi ortaklı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset
Uygulama ve Araştırma Merkezi, KU TU-Bulgaristan, AKETH-Yunanistan, EGInA-İtalya,
REINTEGRA-Çek Cumhuriyeti, IFESCOOP-İspanya) proje kapsamında Avrupa Birliği düzeyinde,
11 farklı dilde ortak bir mülteci şartı oluşturulmuş ve birlik üyesi devletlerin vatandaşlık, barınma,
sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal uyum gibi konularda mültecilere yönelik ortak politikalar
geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Böylece başta mülteciler ve onlarla çalışan
profesyoneller olmak üzere hükümetlerin, yerel yönetimlerin ve STK’ların yararlanabileceği
çevrim içi bir öğrenme platformu oluşturulmuştur.

Proje ile ilgili detaylı bilgiler yukarıda belirtilen internet sitesinde ve aşağıda  afişte yer almaktadır.

AFİŞ için Tıklayın

HIZLI ERİŞİM