İnovasyon Yarışması 2022

Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından gönderilmiş olan "İnovasyon Yarışması 2022" konulu
yazılar verilmiştir.

 

İlgi yazı

Yarışma Şartnamesi

Afiş Örneği

 

 

HIZLI ERİŞİM