Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü, 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 10 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur.
Enstitünün temel amaçları; Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vererek kamu ve özel sektör için uzmanlar yetiştirmek, eğitim, sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalara yönetmek suretiyle azami yarar sağlamaktır.

HIZLI ERİŞİM