Tez Yazım Kuralları Güncellenmesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları güncellenmiştir.

01 Ekim 2012 itibarıyla Enstitümüze teslim edilecek tezler aşağıdaki 2 güncel tez yazım klavuzuna göre hazırlanacaktır.

FBE Tez Şablonu Dökümanı

FBE Tez Yazım Kılavuzu

ENSTİTÜMÜZDE,  2012 YILINDAN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE TEZLERİN ÖNLÜ-ARKALI OLARAK 90 GR/M2 1. HAMUR A4 KAĞIDI’NA BASILMASINA AİT ENSTİTÜ KURULUMUZUN 13.12.2011 TARİHLİ 2011/04-05 SAYILI KARARI AŞAĞIDADIR.

KARAR NO  : 2011/04-05

Enstitümüzde, 2012 yılından itibaren başlamak üzere tezlerin önlü-arkalı olarak 90 gr/m2  1. hamur A4 kağıdına basılmasına ait Enstitü Kurulu’nca oybirliği ile karar verilmiştir.

HIZLI ERİŞİM