Tezsiz Program Ders Ücretleri ile İlgili Yeni Yönetmelik

Üniversitemiz 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Lisansüstü Yönetmeliği kaldırılarak yeni yönetmelik 05.10.2017 tarih ve 30201 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bir önceki yönetmelikte tezsiz yüksek lisans öğrencileri için yer alan "Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az 9 kredilik derse kayıt yaptırmak zorundadır." İfadesi yeni yönetmelikte kaldırılmış olduğundan kayıt yaptıran ve devam eden öğrenciler programın ilgili yarıyıl için müfredatında belirtilen tüm dersleri almak zorundadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle yeni kayıt yaptıran veya eğitimine devam eden tezsiz program öğrencilerinin tamamı ilgili program için enstitü tarafından belirlenen program ücretini yatırmakla yükümlüdür.

Bunun dışında öğrenci ilgili döneme ait belirlenen dersten daha az ders alamaz. Bu tür işlem uygulayan öğrencilere iade işlemi yapılamamaktadır. Bu nedenle ders ücretleri öğrenci bazlı değil ilgili programa göre düzenlenecektir

HIZLI ERİŞİM